ARDDA | Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyası

“Akademik Zərifə Əliyeva” ro-ro yük gəmisi 2006-cı ildə Xorvatiyanın Pula şəhərinin Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 147.04 metr uzunluğa, 17.50 metr enə, 7.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 8547 ton, xüsusi çəkisi 3135 ton və dedveyti 5985 tondur. “Akademik Zərifə Əliyeva” gəmisi vaqonlarda yüklər və avtomobil daşınmasını həyata keçirir.

“Zəngəzur” neftdaşıyan tankeri 2008-ci ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7834 ton, xüsusi çəkisi 3356 ton və dedveyti 13054 tondur. “Zəngəzur” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Şuşa” neftdaşıyan tankeri 2009-cu ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7834 ton, xüsusi çəkisi 3356 ton və dedveyti 13008 tondur. “Şuşa” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Şah İsmayıl Xətai” neftdaşıyan tankeri 2005-cı ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7833 ton, xüsusi çəkisi 3521 ton və dedveyti 13470 tondur. “Şah İsmayıl Xətai” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Qarabağ” ro-ro yük gəmisi 2005-ci ildə Xorvatiyanın Pula şəhərinin Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 147.04 metr uzunluğa, 17.50 metr enə, 7.45 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 8547 ton, xüsusi çəkisi 3135 ton və dedveyti 5985 tondur. “Qarabağ” gəmisi vaqonlarda yüklər və avtomobil daşınmasını həyata keçirir.

“Azərbaycan” sərnişin bərəsi 1985-ci ildə Yuqoslaviyanın Pula şəhərinin Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 147 metr uzunluğa, 17.50 metr enə, 13.45 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 11450 ton, xüsusi çəkisi 3435 ton və dedveyti 3985 tondur. “Azərbaycan” bərəsi Bakı – Türkmənistan və Bakı – Aktau xəttləri ilə sərnişin, vaqon və avtomobil daşımalarını həyata keçirir.

“Koroğlu” neftdaşıyan tankeri 2006-cı ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmi Təmiri Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7833 ton, xüsusi çəkisi 3521 ton və dedveyti 13030 tondur. “Prezident Heydər Əliyev” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Prezident Heydər Əliyev” neftdaşıyan tankeri 2004-cü ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7833 ton, xüsusi çəkisi 3521 ton və dedveyti 13470 tondur. “Prezident Heydər Əliyev” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Dədə Qorqud” neftdaşıyan tankeri 2006-cı ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7833 ton, xüsusi çəkisi 3521 ton və dedveyti 13030 tondur. “Dədə Qorqud” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Cabbar Həşimov” neftdaşıyan tankeri 2008-ci ildə Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Muxtar Respublikasının Zelenodolsk şəhərində yerləşən “Maksim Qorki” adına Gəmi Təmiri Zavodunda inşa edilib. 142.79 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.10 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7226 ton, xüsusi çəkisi 3517 ton və dedveyti12365 tondur. “Cabbar Həşimov” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Cəlil Məmmədquluzadə” neftdaşıyan tankeri 2003-cü ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 137.10 metr uzunluğa, 16.60 metr enə,7.40 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 5143 ton, xüsusi çəkisi 1957 ton və dedveyti 7950 tondur. “Cəlil Məmmədquluzadə” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Caspian Pride” təchizat gəmisi 2004-ci ildə Norveç Krallığının Brevik şəhərində yerləşən “Aker Shipyard” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 68.30 metr uzunluğa, 16 metr enə, 7 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 2265 ton, xalis çəkisi 1121 tondur. “Caspian Pride” gəmisi əsasən neft yataqlarının təchizatını həyata keçirir.

“General Əsədov” sərnişin gəmisi 1983-cü ildə Finlandiyada Respublikasında inşa edilib. 66.75 metr uzunluğa, 14.5 metr enə, 8.065 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 2621 ton, xalis çəkisi 786 ton və dedveyti 549 tondur. “General Əsədov” gəmisi əsasən neft platformalarına sərnişin daşınmasını həyata keçirir.

“Lyutoqa” təchizat gəmisi1981-ci ildə Norveç Krallığında inşa edilib. 60.10 metr uzunluğa, 13.80 metr enə, 6.90 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 1312 ton, xalis çəkisi 393 ton və dedveyti 1185 tondur. “Lyutoqa” gəmisi əsasən neft yataqlarının təchizatını həyata keçirir.

“Şirvan” kran gəmisi 1982-ci ildə keçmiş Yuqoslaviya Respublikasının Karlevitsa şəhərində yerləşən Gəmi Təmiri Zavodunda inşa edilib. 93.57 metr uzunluğa, 17.03 metr enə, 6.10 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 2700.04 ton, xalis çəkisi 943 ton və dedveyti 1350 tondur. “Şirvan” gəmisi əsasən kran əməliyyatlarını həyata keçirir.

“Qurban Abbasov” kran gəmisi 1986-cı ildə Finlandiyanın Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 124.36 metr uzunluğa, 54 metr enə, 13 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 19813 ton, xalis çəkisi 5944 tondur. “Qurban Abbasov” kran gəmisi əsasən kran əməliyyatlarını həyata keçirir.

 

AZƏRBAYCANDA DƏNİZÇİLƏRİN HAZIRLANMASI VƏ SERTİFİKATLAŞDIRILMA PROSESİNİN BEYNƏLXALQ DƏNİZ TƏŞKİLATININ MÜSTƏQİL EKSPERTLƏRİ TƏRƏFİNDƏN AUDİT YOXLANIŞININ NƏTİCƏSİ MÜSBƏT QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞDİR. BU UĞURLU NAİLİYYƏT BARƏDƏ BEYNƏLXALQ DƏNİZ TƏŞKİLATININ DƏNİZ TƏHLÜKƏSİZLİYİ KOMİTƏSİNİN CARİ İLİN 11-20 MAY TARİXLƏRİNDƏ LONDON ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLMİŞ 96-CI SESSİYASINDA MÜVAFİQ QƏRAR QƏBUL EDİLMİŞDİR.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatı

Peşəkar dənizçilərin hazırlanmasının və onların təlim-tədrisinin Beynəlxalq Dəniz Təşkilati tərəfindən qəbul edilmiş standartlar əsasında həyata keçirilməsi sahəsində Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən mütəmadi və məqsədyönlü tədbirlərin görülməsi təmin edilməkdədir.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Respublikamızda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası və təlim-tədris mərkəzləri ilə birlikdə tədris proqramlarının və dənizçilərin sertifikatlaşdırılması prosesinin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”sına uyğunlaşdırılması tam başa çatdırılmışdır.


DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASINDA “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DƏNİZ NƏQLİYYATI SAHƏSİNDƏ MƏSULİYYƏTİN ARTIRILMASINDA DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASINA DƏSTƏK” ADLI TVİNİNQ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ GƏMİ HƏRƏKƏTİNİN İDARƏETMƏ XİDMƏTİNİN OPERATORLARI ÜÇÜN TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR (FOTO)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatı

Dövlət Dəniz Administrasiyasında 16-20 may tarixlərində İspaniyanın dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə mütəxəssislərinin iştirakı ilə təlim keçirilmişdir. Gəmi hərəkətinin idarəetmə xidmətinin operatorları üçün təşkil olunan təlim «Azərbaycan Respublikasında dəniz nəqliyyatı sahəsində məsuliyyətin artırılmasında Dövlət Dəniz Administrasiyasına dəstək» adlı tvininq layihəsi çərçivəsində baş tutmuşdur. İspan mütəxəssisləri İnigo Landeta Bilbao və Antonio Padial Sayas 5 gün ərzində təlimə qatılan iştirakçılara ətraflı biliklər vermişdir. Mövzulara uyğun olaraq ümumi istiqamətlər nəzərdən keçirilmiş, əsas vəzifələr, məqsəd və prioritetlərə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır. Təlimlərin ilk günündə dənizçilik sahəsində beynəlxalq qaydaların və konvensiyaların təkamül yoluna  nəzər yetirilmişdir.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASININ MÜTƏXƏSSİSLƏRİNDƏN İBARƏT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ BEYNƏLXALQ DƏNİZ TƏŞKİLATININ DƏNİZ TƏHLÜKƏSİZLİYİ KOMİTƏSİNİN 96-CI SESSİYASINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR

Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının nümayəndə heyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış agentliyi olan, Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildən üzvü olduğu Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (IMO) London şəhərində yerləşən baş qərargahında cari ilin 11-20 may tarixlərində keçirilmiş Dəniz Təhlükəsizliyi Komitəsinin 96-cı sessiyasında iştirak etmişdir.
Açılış nitqi ilə çıxış edən Beynəlxalq Dəniz Təşkilatnın Baş Katibi cənab Kitak Lim sessiyada iştirak edən üzv dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini salamlayaraq Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının dünyada dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsiziliyinin təmin edilməsində mühüm rolunu qeyd etmiş, dəniz mühitinin mühafizəsi, dənizdə təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin edilməsi, eləcə də beynəlxalq ictimaiyyəti dərindən narahat edən dəniz quldurluğu hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə müvafiq tövsiyələrin hazırlandığını sessiya iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASININ MƏTBUAT XİDMƏTİNİN MƏLUMATI

145059

Bu gün səhər saat 09:32-də Rusiya Federasiyasının Dövlət bayrağı altında Dübəndi limanından Türkmənistanın Alaca limanı istiqamətində yüksüz hərəkətdə olan “Palflot-2” tankerindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının (ARDDA) Uzaq Məsafədən Tanınma və İzləmə Milli Mərkəzinə qəza hadisəsi haqqında SOS siqnalı daxil olmuşdur.


DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASINDA “GƏMİLƏRDƏ ƏMNİYYƏTLİ ƏMƏLİYYATLAR VƏ ÇİRKLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI ÜÇÜN BEYNƏLXALQ İDARƏETMƏ MƏCƏLLƏSİNƏ DAİR AUDİTOR KURSLARI” MÖVZUSUNDA 5 GÜNLÜK TƏLİM KEÇİRİLMİŞDİR (FOTO)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatı

IMG_8149Dövlət Dəniz Administrasiyasında cari ilin 18–22 aprel tarixlərində İspaniyanın dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə mütəxəssislərinin iştirakı ilə təlim keçirilmişdir. Təlim gəmilərdə əmniyyətli əməliyyatlar və çirklənmənin qarşısının alınması məsələlərini əhatə etməklə auditor kursları formasında təşkil olunmuşdur. Bu təlim İspaniyanın dəniz nəqliyyatı sahəsi üzrə mütəxəssisləri tərəfindən həm nəzəri, həm də Əmniyyətli İdarəetmə üzrə Beynəlxalq Məcəllənin (ISM) tətbiqi ilə bağlı gəmidə praktiki şəkildə həyata keçirilmişdir.