ELEKTRON XİDMƏTLƏR | ARDDA

“Akademik Zərifə Əliyeva” ro-ro yük gəmisi 2006-cı ildə Xorvatiyanın Pula şəhərinin Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 147.04 metr uzunluğa, 17.50 metr enə, 7.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 8547 ton, xüsusi çəkisi 3135 ton və dedveyti 5985 tondur. “Akademik Zərifə Əliyeva” gəmisi vaqonlarda yüklər və avtomobil daşınmasını həyata keçirir.

“Zəngəzur” neftdaşıyan tankeri 2008-ci ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7834 ton, xüsusi çəkisi 3356 ton və dedveyti 13054 tondur. “Zəngəzur” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Şuşa” neftdaşıyan tankeri 2009-cu ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7834 ton, xüsusi çəkisi 3356 ton və dedveyti 13008 tondur. “Şuşa” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Şah İsmayıl Xətai” neftdaşıyan tankeri 2005-cı ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7833 ton, xüsusi çəkisi 3521 ton və dedveyti 13470 tondur. “Şah İsmayıl Xətai” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Qarabağ” ro-ro yük gəmisi 2005-ci ildə Xorvatiyanın Pula şəhərinin Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 147.04 metr uzunluğa, 17.50 metr enə, 7.45 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 8547 ton, xüsusi çəkisi 3135 ton və dedveyti 5985 tondur. “Qarabağ” gəmisi vaqonlarda yüklər və avtomobil daşınmasını həyata keçirir.

“Azərbaycan” sərnişin bərəsi 1985-ci ildə Yuqoslaviyanın Pula şəhərinin Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 147 metr uzunluğa, 17.50 metr enə, 13.45 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 11450 ton, xüsusi çəkisi 3435 ton və dedveyti 3985 tondur. “Azərbaycan” bərəsi Bakı – Türkmənistan və Bakı – Aktau xəttləri ilə sərnişin, vaqon və avtomobil daşımalarını həyata keçirir.

“Koroğlu” neftdaşıyan tankeri 2006-cı ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmi Təmiri Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7833 ton, xüsusi çəkisi 3521 ton və dedveyti 13030 tondur. “Prezident Heydər Əliyev” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Prezident Heydər Əliyev” neftdaşıyan tankeri 2004-cü ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7833 ton, xüsusi çəkisi 3521 ton və dedveyti 13470 tondur. “Prezident Heydər Əliyev” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Dədə Qorqud” neftdaşıyan tankeri 2006-cı ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 145 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.50 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7833 ton, xüsusi çəkisi 3521 ton və dedveyti 13030 tondur. “Dədə Qorqud” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Cabbar Həşimov” neftdaşıyan tankeri 2008-ci ildə Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Muxtar Respublikasının Zelenodolsk şəhərində yerləşən “Maksim Qorki” adına Gəmi Təmiri Zavodunda inşa edilib. 142.79 metr uzunluğa, 17.30 metr enə, 10.10 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 7226 ton, xüsusi çəkisi 3517 ton və dedveyti12365 tondur. “Cabbar Həşimov” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Cəlil Məmmədquluzadə” neftdaşıyan tankeri 2003-cü ildə Rusiya Federasiyasının Nijni-Novqorod şəhərində yerləşən “Krasnoe Sormovo” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 137.10 metr uzunluğa, 16.60 metr enə,7.40 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 5143 ton, xüsusi çəkisi 1957 ton və dedveyti 7950 tondur. “Cəlil Məmmədquluzadə” gəmisi əsasən neft və neft məshullarının daşınmasını həyata keçirir.

“Caspian Pride” təchizat gəmisi 2004-ci ildə Norveç Krallığının Brevik şəhərində yerləşən “Aker Shipyard” Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 68.30 metr uzunluğa, 16 metr enə, 7 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 2265 ton, xalis çəkisi 1121 tondur. “Caspian Pride” gəmisi əsasən neft yataqlarının təchizatını həyata keçirir.

“General Əsədov” sərnişin gəmisi 1983-cü ildə Finlandiyada Respublikasında inşa edilib. 66.75 metr uzunluğa, 14.5 metr enə, 8.065 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 2621 ton, xalis çəkisi 786 ton və dedveyti 549 tondur. “General Əsədov” gəmisi əsasən neft platformalarına sərnişin daşınmasını həyata keçirir.

“Lyutoqa” təchizat gəmisi1981-ci ildə Norveç Krallığında inşa edilib. 60.10 metr uzunluğa, 13.80 metr enə, 6.90 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 1312 ton, xalis çəkisi 393 ton və dedveyti 1185 tondur. “Lyutoqa” gəmisi əsasən neft yataqlarının təchizatını həyata keçirir.

“Şirvan” kran gəmisi 1982-ci ildə keçmiş Yuqoslaviya Respublikasının Karlevitsa şəhərində yerləşən Gəmi Təmiri Zavodunda inşa edilib. 93.57 metr uzunluğa, 17.03 metr enə, 6.10 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 2700.04 ton, xalis çəkisi 943 ton və dedveyti 1350 tondur. “Şirvan” gəmisi əsasən kran əməliyyatlarını həyata keçirir.

“Qurban Abbasov” kran gəmisi 1986-cı ildə Finlandiyanın Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilib. 124.36 metr uzunluğa, 54 metr enə, 13 metr hündürlüyə malik olan gəminin ümumi çəkisi 19813 ton, xalis çəkisi 5944 tondur. “Qurban Abbasov” kran gəmisi əsasən kran əməliyyatlarını həyata keçirir.

 

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

ELEKETRON XİDMƏTLƏR BÖLMƏSİ ÜZRƏ İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI
TƏRƏFİNDƏN GÖSTƏRİLƏN ELEKTRON XİDMƏTLƏR

1.DƏNİZÇİNİN ŞƏXSİYYƏT SƏNƏDİNİN VƏ DƏNİZÇİNİN QEYD KİTABÇASININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

2.DƏNİZÇİLƏRƏ SERTİFİKATLARIN (DİPLOMLARIN) VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

3.SERTİFİKATIN (DİPLOMUN) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DƏNİZ ADMİNİSTRASİYASI TƏRƏFİNDƏN TANINMASI HAQQINDA TƏSDİQNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

4.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAĞI ALTINDA ÜZMƏK HÜQUQU HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

5.GƏMİYƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQU HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

6.GƏMİNİN “GƏMİ VƏ LİMAN VASİTƏLƏRİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA BEYNƏLXALQ MƏCƏLLƏ”NİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMASI  HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

7.LİMANIN “GƏMİ VƏ LİMAN VASİTƏLƏRİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA BEYNƏLXALQ MƏCƏLLƏ”NİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMASI  HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

8.GƏMİ TARİXİNİN FASİLƏSİZ QEYDLƏRİ”(GTFQ) SƏNƏDİNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

9.DƏNİZÇİLİK ŞİRKƏTİNİN “ƏMNİYYƏTLİ İDARƏETMƏ HAQQINDA BEYNƏLXALQ MƏCƏLLƏ”NİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMASI HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏT VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

10.GƏMİNİN “ƏMNİYYƏTLİ İDARƏETMƏ HAQQINDA BEYNƏLXALQ MƏCƏLLƏ”NİN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLMASI HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏT VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

11.NEFTLƏ ÇİRKLƏNMƏDƏN YARANAN ZƏRƏRƏ GÖRƏ MÜLKİ MƏSULİYYƏTİN MALİYYƏ TƏMİNATI HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏT VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

12.BUNKER  YANACAĞI İLƏ ÇİRKLƏNMƏ NƏTİCƏSİNDƏ VURULAN  ZƏRƏRƏ GÖRƏ MÜLKİ MƏSULİYYƏTLƏ BAĞLI SIĞORTA VƏ YA DİGƏR MALİYYƏ TƏMİNATI HAQQINDA SERTİFİKATIN VERİLMƏSI ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

13.MİNİMUM HEYƏT TƏRKİBİ HAQQINDA ŞƏHADƏTNAMƏNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

14.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GƏMİ REYESTRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN GƏMİYƏ ÇIXARIŞIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

15.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BERBOUT-ÇARTER REYESTRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN GƏMİYƏ ÇIXARIŞIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACIƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

16.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GƏMİ REYESTRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN GƏMİNİN QEYDİYYATDAN ÇIXARILMASI HAQQINDA  ARAYIŞIN VERİLMƏSI ÜÇÜN MÜRACIƏTIN VƏ SƏNƏDLƏRIN QƏBULU

17.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BERBOUT-ÇARTER REYESTRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN GƏMİNİN QEYDİYYATDAN ÇIXARILMASI HAQQINDA  ARAYIŞIN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU